Правни и социални аспекти на ИКТ - задочно обучение

  • Преподаватели
  • проф. д-р Георги Димитров |
Курсът има за цел да създаде у студентите основополагащи знания за различните аспекти на електронната търговия. Като важен елемент на информационното общество и феномен на модерната икономика, електронния бизнес се базира на синергия от различни научни дисциплини (технологични, правни, икономически и хуманитарни).

Информация за курса

Конспект

Coaches

проф. д-р Георги Димитров

проф. д-р Георги Димитров