2 Votes | 278 Visits | Your vote [?]
Защита на личните данни - задочно обучение Бакалавърска програма "Национална сигурност"
Прилагане на закона при възникване на кибер атаки Магистърска програма: Киберсигурност и цифрова криминалистика
Е-правосъдие. Електронен обмен на документи Магистърска програма "Информационни ресурси на правосъдието"
Електронно управление в публичната администрация Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"