Право на информационното общество -  задочно обучение Бакалавърска програма "Компютърни науки" задочно обуч.
Правни и социални аспекти на ИКТ - задочно обучение Бакалавърска програма "Обществени политики и практики" задочно обуч.
Право на информационното общество - задочно обучение Бакалавърска програма "Информационни технологии в институционална и корпоративна среда" - задочно об
Електронно управление Магистърска програма "Електронен бизнес и електронно управление"
3 Votes | 471 Visits | Your vote [?]