Право на информационното общество - редовно обучение Бакалавърска програма "Компютърни науки" редовно обуч.
Право на информационното общество -  задочно обучение Бакалавърска програма "Компютърни науки" задочно обуч.
Основи на правото. Интернет и право. Магистърска програма "Електронен бизнес и електронно управление"
Правни и социални аспекти на ИКТ - задочно обучение Бакалавърска програма "Обществени политики и практики" задочно обуч.
Право на информационното общество - редовно обучение Бакалавърска програма "Информационни технологии в институционална и корпоративна среда" - редовно об
Право на информационното общество - задочно обучение Бакалавърска програма "Информационни технологии в институционална и корпоративна среда" - задочно об