Защита на личните данни - задочно обучение Бакалавърска програма "Национална сигурност"
Право на информационното общество - задочно обучение Бакалавърска програма "Информационни технологии в институционална и корпоративна среда" - задочно об
Електронно управление в публичната администрация Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Прилагане на закона при възникване на кибер атаки Магистърска програма: Киберсигурност и цифрова криминалистика
Право на информационното общество -  задочно обучение Бакалавърска програма "Компютърни науки" задочно обуч.